Din digitale ordbog

Brosten

Brosten: Natursten, der er hugget til, så den er rektangulær. Som regel er det en granitsten, men nogle gange kan det også være basalt eller gnejs. Og nogle brosten støbes også af beton.

Oprindeligt vejer en brosten ca. 12 kg og måler ca. 15 x 16 x 21 cm, men andre størrelser kan også forekomme.

Brosten bruges til brolægning af fortove, torve, veje og lignende, men også i det private til indkørsler, terrasser osv.

Navnet stammer fra, da man i middelalderen lagde broer af træfjæle (træbrædder) – også kaldet brofjæle – over de mudrede gader, så folk kunne færdes tørskoet. I det 16. århundrede blev træet efterhånden skiftet ud med sten, som overtog navnet bro fra brofjæle til brosten.

Brosten sidestilles ofte med chaussésten, som kan bruges til de samme formål som brosten, men som har et mindre mål og derfor også vejer mindre.

Kilde: http://brosten.dk/

Brosten Mølleordbog
Dette ord tilhører ordbogskategorierne: