Din digitale ordbog

Tinglysning definition

Tinglysning definition – Tinglysning er en offentlig registrering af rettighederne over en bolig. når du køber en bolig og tinglyser den, sikrer du dine rettigheder og offentliggøre over for alle, hvem der har hvilke rettigheder over din ejendom.

tinglysning definition

På den måde kan en køber af en ejendom sikre sig mod, at sælger ikke samtidig sælger ejendommen til en anden, at sælger nu rent faktisk også ejer ejendommen og ikke har pantsat den til en anden part. Når din ejendomsret, det der også kaldes skøde,  tinglyses,  bliver alle rettigheder og forpligtelser overdraget fra sælger til køber. Et tinglyst skøde betyder derfor, at du officielt ejer boligen.

De to dokumenter som skal tinglyses

I forbindelse med et boligkøb er der to dokumenter der skal tinglyses på ejendommen. Det første er skødet, som dokumenterer dit ejerskab af boligen. Det sidste er et pantebrev, som viser  de lån der har været optaget i banken for at kunne købe ejendommen.

Når man tinglyser sit skøde skal man betale en afgift til staten, som kaldes tinglysningsafgift. Denne afgift er det beløb man betaler til staten for at tinglyse et et dokument (f.eks. skøde eller pantebrev). Tinglysningsafgiften består af to dele: Et fast grundbeløb for skødet, samt en variabel værdiafgift, der afhænger af købspris på huset.

Kilde: Din-bolighandel.dk

Læs også definitionen på ulykkeforsikring her.

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: