Din digitale ordbog

Teambuilding definition

Teambuilding definition – Teambuilding handler om at opbygge et effektivt samarbejde mellem mennesker for at opnå bedre resultater. Det er typisk aktuelt i virksomheder, organisationer m.fl hvor medarbejdere arbejder imod samme mål, men alligevel oplever udfordringer i samarbejdsformen. Ordet teambuilding har flere anvendelser, og brugen er derfor blevet meget bred, og til dels udvandet

teambuilding definition

Teambuilding som rekruttering

Teambuilding forstås her i ordets egentlige konkrete betydning ”bygge et team”. Ved hjælp af person-analyse som fx MBTI, JTI, Enneagrammet, DISC, Belbin m.fl kan man analysere de enkelte kandidater til teamet. Forskellige personlighedstyper har forskellige fordele, udfordringer og sædvaner, og alt efter opgaven kan man sammensætte sit team med de ønskede kompetencer. Hvis man vil sammensætte et team, er det oftest at vælge nært beslægtede personlighedstyper, som man svinger nemt med, men en hyppig konklusion, er at forskellige typer bidrager til samarbejdet med forskellige kompetencer. Et effektivt team har derfor forskellige typer og kompetencer, der komplementerer hinanden. Dette giver dog oftest flere gnidninger og forståelsesproblemer, men det er også herudaf at større kreativitet og effektivt samarbejde opstår.

Teambuilding som procesværktøj

De første former for teambuilding aktivitet var mest af alt en udvidet form for kursus, hvor kursisterne fik undervisning i arbejdsprocesser eller lederværktøjer, med samtale og refleksion over egne egenskaber. På den baggrund forstås teambuilding som et procesværktøj, der kan tages op af værktøjskassen og bruges til konkrete problemstillinger, men med fokus på konkrete arbejdsprocesser i organisationen. Det kan fx være teamets evne til at kommunikere vertikalt eller horisontalt i virksomheden, til at koordinere, til projektsamarbejde, eller til overblik.

Teambuilding som selvstændig aktivitet

Til forskel fra procesværktøjet, hvor der er fokus på virksomhedsnære problemstillinger, blev det for alvor populært i 1990’erne at bruge teambuilding som aktivitet, hvor samarbejdet foregik i en kontekst meget anderledes end virksomhedens egen. En af fordelene herved er at selvom vi ikke beskæftiger os med aktuelle problemstillinger kan vi lære bedre af en anden kontekst, hvor vi har samme forudsætninger, hvor vi oftest har en start og slutning, med et konkret mål og resultat for øje, og hvor vi bedre kan tale frit om den læring vi opnår uden det har karrieremæssige konsekvenser. Blandt de første udbredte sociale aktiviteter, var de såkaldte ”kanindræberkurser” i start 90’erne. Det var en af de første aktiviteter, der iscenesatte ordet teambuilding som en selvstændig aktivitet for at styrke leder- og samarbejdsegenskaber Det var oftest for ledere og mellemledere, og kursernes formål var en blanding af øget selvforståelse, dvs hvordan man reagere under pressede situationer, samt bedre kommunikation. Sidenhen er teambuilding aktiviteter blevet udbredt til stort set alle former for oplevelse, hvor 2 eller flere mennesker foretager sig noget sammen, fx opklare mysterier, kokkeskoler, rollespil, opgaveløsning, spille musik, ja selv noget så simpelt som en gåtur kan kaldes teambuilding, så længe formålet er at styrke de involveredes evner for at arbejde sammen. Det kan være med italesat fokus på konkrete opgaver eller konkrete processer, men det kan også være som ren social ryste-sammen-aktivitet, hvor formålet er mere blødt formuleret, men målet er at medarbejderne arbejder bedre sammen, hvis de også har det godt sammen.

Kilde: https://mev.dk

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: