Din digitale ordbog

Tag

Se ordene som har forbindelse til tag her

Vindskede
Tag

Vindskede

Vindskede: Bræt, som fungerer som afslutning i gavlenderne på et sadeltag for at forhindre vind, vand og sne i at komme ind i tagkonstruktionen. Har et sadeltag – et tag

Tagmaler
Tag

Tagmaler

Tagmaler: Person der maler tage. Tage af eternit, betontegl og tagpap kan med fordel males. Før et tag kan males, skal det renses for alger, mos og lignende. Ellers vil