Din digitale ordbog

Systemisk opstilling

Systemisk opstilling: Redskab til at ændre en persons selvopfattelse. Systemisk opstilling kaldes også familieopstilling.

Ved hjælp af en blanding af coaching og terapi, hjælpes klienten til bedre selvværd og dermed til at handle og reagere på en mere hensigtsmæssig måde, end vedkommende gør. Det er klienten selv, der skaber forandringerne med vejledning fra terapeuten/coachen.

Systemisk opstilling tager udgangspunkt i, at alle er, som de er, og reagerer, som de gør på grund af arv, og den rolle personen har taget over for familie eller værge, da vedkommende var barn.

En sådan rolle tages med ind i voksenlivet og kan være afgørende for personens succes – både hvad angår arbejde, privatliv og personens egen familie.

Men det kan der ændres på ved hjælp af systemisk opstilling. Resultatet af en systemisk opstilling kan være fornyet energi, bedre konflikthåndtering og ro i sjælen.

Moderne hjerneforskning understøtter i stigende grad systemisk opstilling.

Kilde: https://www.vibekehastrup.com/systemiskopstilling

Systemisk opstilling
Dette ord tilhører ordbogskategorierne: