Din digitale ordbog

SWOT

SWOT: Forkortelse for og et analyseværktøj, der giver overblik over en virksomheds:

  • Strengths – Styrker
  • Weaknesses – Svagheder
  • Opportunities – Muligheder
  • Threats – Trusler

SWOT-analysen foretages for f.eks. et forretningsområde, et produkt, en tjeneste eller en situation, firmaet gerne vil have overblik over.

De enkelte parametre i analysen opstilles oftest i et “koordinatsystem” med Styrker oplistet i øverste venstre og Svagheder i øverste højre kvadrant. I nederste venstre oplistes Muligheder og i nederste højre Trusler.

Styrker og Svagheder er interne faktorer, som virksomheden selv kan arbejde på, mens Muligheder og Trusler er ydre faktorer, som virksomheden ikke har direkte indflydelse på.

En anden måde at visualisere SWOT-analysen på er ved at opbygge en tabel med Styrker og Svagheder som kolonner og Muligheder og Trusler som rækker. Virksomheden findings oplistes i hver af felterne og der kommes derefter med konkrete løsnings- eller handlingsforslag i de enkelte celler for henholdsvis Styrker og Svagheder ved Mulighederne og Truslerne.

Kilde: https://www.friboo.dk/swot-analyse/

SWOT
Dette ord tilhører ordbogskategorierne: