Din digitale ordbog

Sneglehegn

Sneglehegn: Et hegn med en høj kant med ombuk, så snegle ikke kan forcere hegnet.

En sneglehegn er lavet af en plade, hvor den øverste del er bukket. Dette buk gør, at sneglene ikke kan kravle over det.

Sneglehegn anvendes i særdeleshed for at undgå, at dræbersnegle invaderer områder i haven, som man ikke ønsker ødelagt – f.eks. i blomsterbedet eller urte- eller køkkenhaven.

Hegnet kan graves ned eller sættes fast på et træ- eller højbed.

Det er ikke lovligt at lave foranstaltninger, som fælder eller grave, som giver dræbersnegle en langsom og pinefuld død.

Selvom sneglehegnet holder dræbersneglene væk fra ønskede områder, er det stadig en god idé at samle sneglene op eller fange dem i en fælde, som tømmes ofte, og slå dem ihjel. På den måde kan antallet af dræbersnegle mindskes året efter.

Dræbersnegle slås bedst ihjel ved at hakke/klippe dem over lige efter hovedet.

Kilde: https://sneglehegn.dk/

Sneglehegn
Dette ord tilhører ordbogskategorierne: