Din digitale ordbog

Psykolog Definition

Psykologi Definition

En psykolog er en person, som har en kandidatgrad i cand.psych eller cand.pæd.psych, og titlen som psykolog er en beskyttet titel. Uddannelsen som psykolog er en lang, videregående uddannelse med 3 års bachelor og 2 års kandidatuddannelse, og i Danmark udbydes uddannelsen på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Desuden kan der på Roskilde Universitet studeres psykologi i kombination med andre fag, og netop af den årsag giver uddannelsen på Roskilde Universitet ikke ret til titlen cand.psych.

Psykologer beskæftiger sig med psykologi, der er det videnskabelige studie af menneskets psykiske processer og adfærd, herunder menneskets måde at handle og reagere på, dets oplevelse af verden og dets følelsesliv, tænkning og viljesytringer. Psykologi refererer også til anvendelsen af denne viden til behandling og lindring af mentale lidelser.

Etymytologisk set stammer ordet fra græsk og betyder direkte oversat læren om sjælen eller læren om sjælelivet.

Som psykolog er der mange beskæftigelsesmuligheder:

  • Klinisk psykolog (eller psykoterapeut) arbejder med psykologisk behandling, fx i privat praksis eller i psykiatrien.
  • Neuropsykolog arbejder ofte med diagnose og genoptræning af hjerneskadese
  • Pædagogisk psykolog arbejder normalt som “skolepsykolog” i en kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
  • Arbejds- og organisationspsykologer arbejder med virksomheder, ledere eller i HR-afdelinger.
  • Underviser
  • Forsker

Som psykolog kan man efteruddannes på flere måder: Gennem praktisk arbejdserfaring og supervision af en autoriseret kollega, kan man opnå en statsautorisation, fra Psykolognævnet, som hører under Socialministeriet. Som autoriseret psykolog kan man efteruddannes yderligere gennem en specialistuddannelse inden for børnepsykologi, voksenpsykolog eller arbejds- og organisationspsykologi. En specialistudannelse varer minimum tre år og består af 360 timers teori samt 240 timers supervision og personligt udviklingsarbejde. Der skal også fremlægges en forskningsbaseret opgave.

Kilde: https://ungterapi.dk/

Du kan også læse om naturterapi her

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: