Din digitale ordbog

PESTEL

PESTEL: Et teoretisk analyseværktøj til at undersøge forskellige forhold i en virksomheds omverden, som kan have indvirkning på virksomhedens strategiproces.

PESTEL kommer fra engelsk og er en forkortelse for:

  • Political factors (politiske forhold)
  • Economic factors (økonomiske forhold)
  • Social and cultural factors (sociale og kulturelle forhold)
  • Technological factors (teknologiske forhold)
  • Enviromental factors (miljømæssige forhold)
  • Legal factors (lovgivningsmæssige forhold)

De politiske forhold handler om erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, offentlig regulering og offentlige tilskud samt skatter og afgifter.

De økonomiske forhold omhandler bruttonationalproduktet, inflation, konjunkturer, rente- og lønniveau, valutaforhold og økonomisk vækst.

Sociale og kulturelle forhold vedrører demografi, indkomstfordeling, livsstil og værdier, mobilitet på arbejdsmarkedet og uddannelsesniveau.

De teknologiske forhold drejer sig om forskningsaktivitet, patenter og produkter på markedet, den teknologiske udvikling.

Miljømæssige forhold angår affald og forurening fra og energiforbrug i virksomheden samt økologi.

Lovgivningsmæssige forhold omhandler lovgivning inden for konkurrence og monopol, arbejdsmarkedsforhold, produktansvar og -sikkerhed og eksport- og importreguleringer.

Kilde: https://www.friboo.dk/pestel-modellen/

PESTEL

Per Frankelius / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: