Din digitale ordbog

Investeringsforening Definition

Investeringforening definition

En investeringsforening er en forening, hvor man sammen investerer i værdipapirer. Alle midlerne fra medlemmerne samles i én pulje og alle medlemmer har således de samme værdipapirer. Ejerandelen af puljen styres af investorernes individuelle indskud.

Når man invester i en investeringsforening, så får man investeringsbeviser. Disse beviser styrer, hvor stor en del af den samlede formue, som du ejer.

Der er nogle fordele ved at benytte en investeringsforening. En af dem er, at den giver dig mulighed for at sprede dine investeringer på flere værdipapirer – selv for mindre investeringer. Derudover får man en professionel forvalter, som varetager dine investeringer. Til gengæld er der nogle omkostninger i en investeringsforening. Det er f.eks. administrations- og investeringsrådgivningsomkostninger.

En investeringsforening kan nogle gange have forskellige investeringsstrategier. Hvis det er er tilfældet, kan man oprette flere afdelinger. Hver afdeling har så sin egen investeringsstrategi.

Danske investeringsforeninger er UCITS fonde. UCITS er en forkortelse for Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. En aktiebaseret UCITS-fond har nogle spredningskrav. De hedder 5-10-40 reglen. Ingen aktie må veje mere end 10% af porteføljen. Alle aktier over 5% må maksimalt udgøre 40% af porteføljen.

I Danmark findes der også noget der kaldes specialforeninger. I en specialforening er kravet til spredningen mindre. Den behøves ikke leve op til 5-10-40. Her er eneste begrænsning, at hver aktie højest må udgøre 10% af porteføljen.

Kilde: https://mwcompounders.dk/investeringsforenings-leksikon/

Du kan også læse om ulykkeforsikring og kontorstole her.

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: