Din digitale ordbog

Familieopstilling

Familieopstilling: En metode til at bevidstgøre og ændre måden at forholde sig til sig selv og til andre på. Det er en blanding af coaching og terapi, der ændrer hjernens kodning, så klienten kan skabe forandring i sit liv og den måde han/hun tænker sig selv på.

Grunden til, at vi er, som vi er, er, at vi allerede fra barnsben har påtaget os en rolle over for vores forældre eller værger og eventuelle søskende. Men uanset hvor meget den rolle var en fordel for os som barn, kan den være en kæmpe hæmsko, når vi bliver voksne. Det kan give problemer i arbejdslivet, det kan give stress eller lavt selvværd og mange andre udfordringer i hverdagen.

Med familieopstilling – også kaldet systemisk opstilling – tages der udgangspunkt i klientens selvbillede og frigør den fastlåste opfattelse, som klienten har om sig selv.

Familieopstilling understøttes i stigende grad af den moderne hjerneforskning.

Kilde: https://www.vibekehastrup.com/systemiskopstilling

Familieopstilling Mølleordbog
Dette ord tilhører ordbogskategorierne: