Din digitale ordbog

Borderline

Borderline: Sindslidelse – også kaldet emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse – der oftest skabes i den tidlige barndom, men som først kommer i udbrud i teenage-/ungdomsårene.

Lidelsen kaldes borderline, fordi den ligger i ”grænselandet” mellem det normale og det psykotiske. Patienten kan altså fungere normalt i længere perioder, hvor der ingen symptomer er. Nogle patienter kan dog have svært ved at få en almindelig dagligdag til at fungere.

borderline

En person med borderline handler typisk impulsivt uden at tænke på konsekvenserne. Personen kan derudover have svært ved at styre sit temperament og svinger meget mellem positive og negative følelser over for andre mennesker i personens omgangskreds. Lidelsen kan også føre til selvdestruktive handlinger.

Borderline kan være en reaktion på oplevelser i en tidlig alder, som f.eks. seksuelle eller andre voldelige overgreb eller omsorgssvigt, i form af ligegyldighed, foragt eller andre psykiske overgreb.

Diagnosen stilles ud fra, om personen opfylder nogle forskellige kriterier, som tidligere nævt:

  • Reagerer ofte impulsivt uden at tænke på konsekvenserne
  • Svinger ekstremt og uforudsigeligt i humør og over for andre
  • Kan ikke styre sit temperament og følelsesmæssige udbrud

Derudover kan en person med borderline være plaget af:

  • Usikkerhed omkring egen identitet
  • Angst for at blive efterladt alene
  • Følelse af en indre tomhed og tvivl

Derudover vil en person med borderline ofte være rådvild med hensyn til mål i tilværelsen, have tendens til selvdestruktiv adfærd, som f.eks. selvmord, og relationer til andre mennesker vil ofte være kaotiske og ustabile, bl.a. på grund af de mange humørsvingninger og mangel på tillid.

Langt de fleste patienter med borderline kan behandles – og endda helbredes – så de kan leve et normalt og funktionelt liv.

Behandling af borderline

Behandling foregår ved hjælp af psykoterapi. Altså samtaler med fagpersonale, der har specialviden og -uddannelse inden for personlighedsforstyrrelser som bl.a. borderline. Men også terapi, der inkluderer mindfulness-teknikker har vist sig gavnlige for personer, der lider af borderline.

Kilde: https://michaelsoederberg.dk/borderline/

Læs også ordforklaringen til BWRT

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: