Din digitale ordbog

Arbejdsmiljø definition

Arbejdsmiljøet er sammensat af en række forhold på arbejdspladsen, der påvirker de ansatte i udførelsen af deres arbejdsopgaver. Arbejdsmiljøet er også de indsatser og strategier, som I sætter i værk for at undgå arbejdsskader og sikre jer en sikker og sund arbejdsplads. Arbejdsmiljøområdet er desuden reguleret via arbejdsmiljøloven. 

arbejdsmiljø definition

Opdeling af arbejdsmiljø i underkategorier

Arbejdsmiljøet kan deles op i:

  • Det psykiske arbejdsmiljø  
  • Det kemiske arbejdsmiljø 
  • Det biologiske arbejdsmiljø 
  • Arbejdsulykker & Sikkerhed 

Et dårligt arbejdsmiljø er ikke den enkeltes problem – men kræver en fælles indsats i virksomheden for at blive godt!

Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, usundt eller skadeligt, er det skadeligt for medarbejderne. De vil ofte have et højere sygefravær eller være mindre produktive. Virksomheden vil også have svært ved at fastholde medarbejdere, da de ofte søger væk fra arbejdspladsen.

Et godt og sundt arbejdsmiljø er kendetegnet af, at de ansatte er glade for deres arbejde og kollegaer. Kort fortalt, så har i arbejdsglæde og høj trivsel. Fokus er på at I behandler hinanden pænt, har nemt ved at omgås og tilpasser jer let forandringer i virksomheden og på arbejdspladsen. I et dårligt arbejdsmiljø vil trivslen derimod være helt i bund. Her vil medarbejderne ofte føle sig stresset, overarbejdet eller mangle overskud til opgaverne. Der kan samtidigt nemt opstå konflikter og alle på arbejdspladsen vil bruge meget tid og ressourcer på at modvirke den dårlige stemning.

Det er virksomhedens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte.

Kilde: https://woba.io/da/forside-dansk/

Læs også definitionen af arbejdstøj her på Mølleordbogen.dk

Dette ord tilhører ordbogskategorierne: