bagvand

Vandmølle

Bagvand er betegnelsen for vandspejlet under en vandmølles vandhjul. Hjulet skal gå fri af bagvandet; man siger hjulets underkant skal ligge 4 tommer over vandspejlet. Hvis bagvandet stiger, omtales det, som at hjulet går i bagvand, hvilket giver et betydeligt kraftspild til møllen. Den rende, hvori vandet løber væk fra møllen, kaldes bagvandsåen. Den afstand, der er mellem vandstanden i mølledammen og bagvandet, betegnes som faldhøjden. Faldhøjden på danske møller kunne let variere mellem 1,5-8 alen. Det afhang i høj grad af det landskab møllen lå i og var også en afgørende faktor, i valget af hvilken type vandmølle man byggede.