jordomgang

Hollændermølle

De hollandske vindmøller kategoriseres blandt andet, alt efter om de har en omgang hævet over jorden eller om de har jordomgang. Møllens højde og placeringen i landskabet var afgørende for at få den største nytte af vinden. Jordhollænderen er ofte placeret på en naturlig bakke eller en kunstig forhøjning, hvorpå jordomgangen er. På en gallerihollænder er omgangen bygget 3-10 alen over jorden. Omgangens funktion, hvad enten den er hævet eller ej, er at man herfra kan betjene møllens krøjeværk. Omgangen betegnes også som svikstillingen da det også var herfra man kunne svikke sejlene. Nogle betegner en hollandsk mølle uden svikstilling som en jomfrumølle. Jomfrumøllen adskiller sig fra en almindelig jordhollænder ved at være meget slank.