krøjeværk

Hollændermølle

Den hollandske vindmølles drejemekanisme betegnes som krøjeværket. De fleste kilder beskriver et manuelt krøjeværk, som er det vi finder på de ældre danske møller. Her skal mølleren eller hans svend hele tiden ud og justere hatten, så den står lige op mod vinden og dermed udnytter den bedst muligt. Krøjningen foregår enten ved et krøjespil fæstnet til svansen eller ved en krøjevogn.

Et manuelt krøjeværk tog meget af møllerens tid og det var derfor en stor forbedring da møllerne i højere grad blev selvkrøjere. På Udstrup og Aarsdale møller skete det i 1918. Betegnelsen selvkrøjer, kan både dække over en vindmølle forsynet med vindrose, der automatisk krøjer møllen op mod vinden, eller en kædekrøjer der stadig kræver betjening fra omgangen.