stigbord

Vandmølle

Vandet løber fra mølledammen til vandhjulet via malerenden. Malerenden var ofte lavet af brædder på en tømmerkonstruktion af bjælker. For at regulere vandtilførslen var der ofte flere stigborde. Ved at sænke stigbordene kunne man stemme for vandet og dermed få vandet i mølledammen til at stige. Ved at trække for vandet gav man vandhjulene vand og satte dem derved i gang.

Det yderste af malerenden er forsynet med et eller flere særskilte regulationsstigborde, hvormed vandtilførslen til vandhjulet kan reguleres. Det rum, der dannes mellem stigbordet og regulationsstigbordet, kaldes for vandrummet. Vandrummet kunne give mulighed for at komme til at reparere malerende eller stigborde. Møllerne havde også et omløb, så vandet kunne ledes uden om vandmølle og malerende.