skovle

Vandmølle

For at vandhjulene skulle kunne udnytte vandets kraft var de forsynet med ”beholdere” hele vejen rundt. De mest almindelige betegnelser er skuffer ved overfaldshjul og skovle ved underfaldshjul, hvilket giver et godt billede af måden vandet blev udnyttet på ved de to typer hjul. Det er dog nødvendigt at gøre opmærksom på, at begge dele i nogle tilfælde betegnes som skovle.

Skufferne består af bundstykke og sidestykke og er stemmet ind i kransen. På den indvendige side af kransen er der en beklædning, et bundbræt, og det regnes med til skuffen. Alle skuffer er i lige stor afstand fra kransen, da hjulet skal være cirkelrundt såvel på over- som på underfaldshjul. Afstanden mellem de enkelte skuffer er ca. 8-12 tommer (svarende til ca. 20-30 cm.). Den ene skuffes forkant skal rage lidt ud over den foregående skuffes bund.

Vandhjulskransen består af to kranse. Ved et jernhjul er skovlene smedet på, hvis det er et træhjul er de falset ind i kransen. Afstanden mellem de to kranse kan være 20-24 tommer (52-62 cm.). Vandhjulets tværstivere, armene, går fra akselen ud til kransen. Armene er fastgjort til træakselen med trækiler. På en jernaksel er de fastgjort til navet med bolte. Antallet af arme afhænger af vandhjulets materiale og ikke mindst størrelse. Der er mellem fire til otte arme på hver side.