udstrup

Download spørgeskema

Udstrup Mølle. Vestsjælland.

Laurits Chr. Hansen, søn af mølleren på Udstrup Mølle, pr. Merløse Station. Laurits Chr. Hansen har lært mølleriet på Kaugtrup Mølle pr. Holbæk. I besvarelsen er brugt udtryk fra Sjælland. Udstrup Mølle er opført i 1859 som mel - og grynmølle, men i årene omkring 1900 skråmmølle. I 1907 blev anlagt savværk på møllen.